databanka nehnuteľností a bytov
Slovensky / Slovak Anglicky / English reality-slovensko.sk
DATABANKA
NEHNUTEĽNOSTÍ A BYTOV

Lesná 1
97401 Banská Bystrica

Tel.: 0903 500 649

Facebook
narks
Databanka nehnuteľností a bytov s.r.o. je členom Národnej asociácie realitných kancelárií slovenska od roku 1999.


 
 

EUROPROJEKTY

SpäťMoja schránka


EUROPROJEKTY

Zaoberáme sa prípravou Europrojektov, od podrobnej analýzy Vašeho projektového zámeru, cez vytvorenie žiadosti podľa Vašich presných požiadaviek, zabezpečenie všetkých potrebných dokladov a podkladov potrebných k žiadostiam a následný manažment realizácie úspešných projektov, až po spracovanie pravidelných monitorovacích správ.

1/ Poradenstvo pred prípravou  projektu

  •    podrobná analýza vašich potrieb a zámerov
  •    výber vhodných programov na získanie prostriedkov z eurofondov
  •    nastavenie výšky investície z pohľadu grantovej schémy


2/ Príprava projektu

  •    spracovanie komplexného projektu
  •    zabezpečenie obchodnej verejnej súťaže a verejného obstarávania
  •    koordinácia pri tvorbe dokumentácie a rozpočtu investície
  •    koordinácia pri kompletizácii povinných príloh projektu
  •    odovzdanie projektu do hodnotenia na príslušnú implementačnú agentúru

3/ Realizácia projektu

  •    príprava podkladov pre podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok
  •    informácie a poradenstvo počas priebehu realizácie projektu
  •    spracovanie pravidelných monitorovacích správ
  •    spracovanie žiadostí o platbu